Loading...

Welkom bij Kineplus
We streven ernaar om mensen met klachten zo goed mogelijk te helpen, niet enkel door de plaats van het letsel onder handen te nemen maar ook door het lichaam in zijn totaliteit te benaderen.

Julie, Lien, Edine, Debora